Tidspunktet for vielsen aftales med kirkekontoret på tlf. 35 81 54 42.
For at blive gift kræves der en prøvelsesattest, som fås ved henvendelse til Borgerservice i parrets bopælskommune. Prøvelsesattesten kan tidligst udstedes fire måneder før vielsen. Når prøvelsesattesten er modtaget fra Borgerservice afleveres den til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner.
Derefter aftales en samtale med præsten, hvor vielsen tales igennem, salmerne vælges, mv.

NB! For at blive viet i Grundtvigs Kirke skal én af følgende betingelser være opfyldt:
- én af parterne bor eller har boet i sognet
- én af parterne har forældre, søskende eller børn, der bor i sognet
- én af parterne er døbt eller konfirmeret i kirken
- eller at man har en personlig tilknytning til menigheden