Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du ændre dit eget eller dine børns navne. 

Gebyr

Det koster et gebyr på 513 kr. at få behandlet sin navnesag. Hvis din navneændring ikke går i gennem, får du ikke pengene tilbage. Det betyder endvidere, at man ikke får sine penge igen, hvis navneændringen ikke går igennem.
Læs mere og ansøg her om navneændringer. 

Navneændring på bryllupsdagen

Det er gratis at skifte navn i forbindelse med sin bryllup. Læs her hvordan du søger om navneændring på bryllupsdagen.

Hvad må man hedde?

Fornavne : Navneloven i Danmark er temmelig bred. Det betyder, at du må tage og udskifte det/de fornavne du ønsker, så længe det er godkendte navne i Danmark.

Mellemnavne : Ønsker du at tage et mellemnavn, skal du have en slægtsmæssig tilknytning til navnet i lige linje. Det betyder, at du må tage et mellemnavn/efternavn båret af dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre til mellemnavn/efternavn. Du kan til hver en tid bortkaste et mellemnavn.

Efternavne : Du må tage et mellemnavn/efternavn båret af dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre til mellem eller efternavn.
Du kan også tage et frit efternavn (efternavn, der er båret af flere end 2000). Ønsker du et beskyttet efternavn, skal du have skriftligt samtykke fra samtlige bærere. Tager du et nyt efternavn, bortfalder det gamle.

Når man vil tage sin partners navn gift/ugift

Man kan til hver en tid tage sin ægtefælles mellem- og/eller efternavn, så længe ægtefællen giver samtykke hertil. Hvis I ikke er gift, kan I ligeledes tage hinandens mellem- og/eller efternavne, samleveren skal dog give sit samtykke først. Det kræves, at I har boet sammen i mindst 2 år, eller at I har fællesbarn/-børn under 18 år, der har eller skal have navnet. I skal endvidere indgive en samlivserklæring.

Ændring af dit barns navn

Du kan søge om at ændre dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for. Hvis barnet er stort nok til selv at have en mening om at skifte navn, skal barnet høres. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kirkekontoret.