Fødsel

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen ved at afgive en omsorgs – og ansvarserklæring. Det sker med NemID via www.borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel.