Menighedsråd

Menighedsrådet kan kontaktes gennem kirkekontoret eller formanden

Bispebjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Karen-Marie Olesen
Tlf. 30 25 27 68
E-mail: bsformand@gmail.com