Menighedsråd

Menighedsrådet kan kontaktes gennem kirkekontoret eller formanden. Menighedsrådet består af følgende medlemmer:

Formand
Karen-Marie Olesen
Tlf. 30 25 27 68
E-mail: bsformand@gmail.com  

Næstformand
Lisbeth Baastrup Burgaard

Kontaktperson
Lisbeth Baastrup Burgaard

Kasserer
Anders Beck

Øvrige medlemmer
Camilla Valentinussen Hou
Ragnhild Kaasgaard
Jens Holger Nørballe
Randi Winther
Tina Graven Østergaard
Tommy Schou Christesen

Præster
Inge Lise Løkkegaard
Vivi Andersen
Vibeke Bidstrup (barsel)
Agnete Veit (barselsvikar)
Sven Rune Havsteen 

Kirkeværge
Anders Beck

Bygningskyndig
Anders Hald

Underskriftsbemyndiget
Camilla Valentinussen Hou

Regnskabsfører
Kordegn Anna Kirstine Bergmann
Kordegn Laila Lentz Rasmussen

Medarbejderrepræsentant

Stedfortrædere
Signe Ettrup Larsen
Iris Kolbe