Daglig leder

Daglig leder Gitte Blom Christensen

E-mail: GBC@km.dk
Tlf.: 81 61 00 00