Begravelse/bisættelse

Begravelse eller bisættelse aftales med præsten - evt. via en bedemand. Hos kordegnen kan man få oplyst, hvilken præst man skal henvende sig til. Begravelsesanmodning sker med NemID via www.borger.dk evt. via en bedemand.

Ved en samtale med præsten drøftes begravelsestalen, der aftales salmer og praktiske forhold mv.

Ved medlemskab af Folkekirken er man sikret en begravelse/bisættelse fra sognets kirke, med mindre afdøde selv har udtryk ønske om andet. Begravelsesgudstjenesten foregår efter Folkekirkens begravelsesritual. Der synges normalt tre eller fire salmer. Begravelsesgudstjenesten er gratis.

Er der særligt ønske herom, kan begravelsesgudstjenesten i stedet foregå på et kapel.