Dåb/navngivning

Dåb

Dåb aftales med kirkekontoret ved at ringe på tlf. 35 81 54 42. Dåb kan aftales, når barnet er født. 

Barnets navn oplyses, samt navn og adresse på fadderne. Der skal være mindst to og højest fem faddere. Evt. gudmoder/gudfader indskrives også som fadder.

Herefter aftales en samtale med præsten, hvor dåbsritualet og de praktiske forhold gennemgås. Der kan være dåb ved højmessen på alle søn- og helligdage (dog ikke langfredag). Af praktiske grunde er der kun tre dåb ved hver gudstjeneste i Grundtvigs Kirke.

Navngivning

Navngivning sker med NemID via www.borger.dk