Ansøgning om julehjælp

 

Er du særligt vanskeligt stillet pga. økonomi og eventuelt andre forhold, kan du søge Menighedsplejen om julehjælp. Du skal have bopæl i Bispebjerg Sogn.

Fra tirsdag den 7. november 2023 kan man hente et ansøgningsskema på kirkekontoret. Det udfyldte ansøgningsskema skal leveres tilbage senest onsdag den 5. december på kirkekontoret. Derefter vil menighedsplejens bestyrelse se på din ansøgning. Julehjælpen bliver uddelt ved et fælles julearrangement tirsdag den 12. december 2023 kl. 16-17:30, hvor der også vil være lejlighed til at få en samtale med et medlem af menighedsplejens bestyrelse. 

Giv et bidrag til Menighedsplejen

Menighedsplejen udfører forskelligt socialt arbejde. Blandt andet står Menighedsplejen for mindst en årlig udflugt og sommerfesten. En stor del af arbejdet består i at støtte folk i sognet, der af den ene eller den anden grund er kommet i vanskeligheder. Ofte indgår der økonomisk hjælp i støtten.

Menighedsplejens økonomi er baseret på donationer, indsamlinger i kirken, overskud fra kortsalg til turister, indtægter fra sommerfesten osv. Gennem de sidste år har vi kunnet konstatere et mærkbart voksende behov for økonomisk støtte. Så derfor har vi også et voksende behov for hjælp for at kunne hjælpe. Bidrag kan indbetales på bankkonto: 3409 2046512.

Endelig kan der indbetales et bidrag gennem De Samvirkende Menighedsplejer: girokonto 9541 7001797 eller bankkonto 8075 2018699. Her giver ligningslovens §8a mulighed for skattefradrag for hver krone, du giver – dog kun op til 14.500 kr. Ønsker du skattefradrag, skal du sammen med indbetalingen oplyse navn og adresse samt øremærke beløbet til Bispebjerg Sogns Menighedspleje. En forudsætning er også, at De Samvirkende Menighedsplejer får dit cpr-nummer. Af sikkerhedsmæssige grunde oplyses det bedst telefonisk 36 46 66 66. Eller du kan sende det på gammeldags maner i en lukket kuvert til De Samvirkende Menighedsplejer, Valby Tingsted 7, 2500 Valby. De Samvirkende Menighedsplejer indberetter beløbet til SKAT, og det vil herefter fremgå af din årsopgørelse. Der opkræves et ekspeditionsgebyr på 25 kr.

Juleindsamling

Menighedsplejen har tilladelse til husstandsindsamling i december måned. Pengene går ubeskåret til hjælp til vanskeligt stillede i sognet. Indsamlere vil være legitimerede og medbringe kopi af polititilladelsen. Regnskab indsendes til Samvirkende Menighedsplejer.

Frivillige, der vil give et par timer som indsamlere, bedes melde sig til kirkekontoret. Det vil også være mere end velkomment at indsætte et bidrag på Menighedsplejens konto: 3409 - 2046512