Kirkebil

Hvis du bor i sognet og har behov for det,  kan du få fri transport til og fra gudstjenester. Bilen bestilles hos kordegnen senest kl. 12 fredagen før. Bil til møder og arrangementer kan bestilles hos kordegnen inden kl. 11 på dagen. Du finder kontaktoplysninger til kirkekontoret her.