Menighedsplejen

Menighedsplejen står for det diakonale arbejde for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper. Diakonalt arbejde er kirkens sociale arbejde. 

Menighedsplejen står bl.a. for:

    • arrangementer som bl.a. forårsudflugt og sommerfest
    • økonomisk støtte til enkeltpersoner og sociale institutioner i sognet
    • uddeling af julehjælp
    • akut hjælp. Mennesker, der er i akut nød, kan i enkelte tilfælde få et mindre legat.

Henvendelse sker til kirkens præster.

Menighedsplejen bygger på private bidrag - fra indsamlinger i kirken, indbetalinger fra enkeltpersoner, legater fra fonde og overskud af kortsalg til turister.

Bidrag kan indbetales
via netbank til reg.nr. 3409 konto 2046512 
afleveres (anonymt) kontant i kuvert til kirkekontoret eller i kontorets brevkasse, eller Mobile Pay: 247 514. 

Postadresse

Bispebjerg Sogns Menighedspleje
Kirkekontoret
På Bjerget 14 B
2400 København NV

Bestyrelse

Om menighedsplejen

Bispebjerg Sogns Menighedspleje er en selvejende institution med tilknytning til Grundtvigs Kirke/Bispebjerg Sogn. Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der vælges på årsmødet. Årsmøde skal afholdes senest 1. maj - med offentlig indkaldelse senest 3 uger før (se kirkebladet). Menighedsplejens regnskab revideres af 2 revisorer og fremlægges på årsmødet. Bispebjerg Sogns Menighedspleje er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

Årsmøde og regnskab

Årsmøde i Bispebjerg Sogns Menighedspleje holdes i marts/april måned. Hold øje med kalenderen for det næste årsmøde. Der aflægges hvert år årsregnskab for menighedsplejen. Årsregnskabet er tilgængeligt ved henvendelse til Vivi Andersen. Find hendes kontaktoplysninger her.