Grundtvigs Kirke er lukket
Grundet de særlige forholdsregler der pt. er sat i værk i Danmark for at undgå smittespredning, er Grundvigs Kirke lukket foreløbigt frem til den 14. april 2020. 

Gudstjenester og koncerter og øvrige arrangementer er aflyst. Uopsættelige bisættelser, dåb og vielser, hvor særlige forhold gør sig gældende, er dog undtaget og gennemføres kun på særlige vilkår i forhold til Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  Henvendelse om dette sker til en af kirkens præster på mail eller telefon jf. oplysningerne på hjemmesiden.

Kirkens kontor er også lukket. Har man ting til kontoret som ikke kan udsættes , henvender man sig på en mail til kordegnen på akbe@km.dk - med sit telefonnummer og man vil efterfølgende blive ringet op.

English: Grundtvig's Church and the church office is closed due to coronavirus until the 14th of April 2020.
For cases in relation to the church office which can not be postponed you can write an e-mail: akbe@km.dk with your telephone number and you will be contacted. 
 

---

Du finder kirkekontoret i søndre våbenhus, på højre side af kirken, når du står med ansigtet mod facaden. Der er adgang til kontoret via yderdøren til søndre våbenhus eller via kirkerummet, når der ikke er gudstjenester og lignende.

Åbningstider for kirkekontoret
Mandag lukket
Tirsdag kl. 8-12
Onsdag-fredag 9-13
Torsdag tillige kl. 16-18 

Kontaktoplysninger
Tlf: 35 81 54 42 
E-mail til kirkekontoret: bispebjerg.sogn@km.dk
 
Send sikkert til kirkekontoret
Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger til kirkekontoret – f.eks. CPR-nummer, anbefaler vi, at du sender sikkert via dette link: 
Send sikkert til kirkekontoret
Du skal logge ind med dit NemID, og du vil modtage svar fra os i din e-Boks. 

Kordegn og regnskabsfører
Anna Kirstine Steinvig Bergmann
E-mail: akbe@km.dk 
Mandag fridag.