Konfirmation

 

 

Tilmelding til konfirmation i Grundtvigs Kirke 2024-2025

 
Der er to konfirmationsdage i 2025 i Grundtvigs Kirke:

Torsdag d. 29. maj kl. 10 (Kristi Himmelfartsdag) ved Inge Lise Løkkegaard
Undervisning: onsdage kl. 15.30 - 17.00

 

Lørdag d. 31. maj kl. 10 ved Agnete Veit
Undervisning: onsdage kl. 14.00 - 15.30
 
Vi starter: onsdag den 11. september 2024
 
Udover onsdagsundervisningen er der planlagt tre konfirmandweekender:
Den 21 - 22. september 2024 og den 1 - 2. februar 2025
Bemærk at der er mødepligt til al undervisning - også weekender.
Undervisningen følger skolernes ferieplan.
 
Konfirmanddåb
For de konfirmander, der skal døbes forud for konfirmationen, vil der være dåb i forbindelse med weekenden den 1.-2. februar 2025.
 
I konfirmandtiden lærer konfirmand og præst hinanden godt at kende. Derfor er det helt naturligt og hensigtsmæssigt, at man konfirmeres af den præst, man har modtaget undervisning hos. Det tilstræber vi derfor som udgangspunkt.
Opstår der udfordringer i snitfladerne mellem skolegang og fritidsinteresser, eller er der hensyn at tage til, hvornår kusiner og fætre skal konfirmeres, kan du kontakte en af præsterne. Så finder vi en løsning på det.

Tilmelding - trin 1

Først skal den ene af forældrene anmode om konfirmation via personregistrering.dk - følg pilen herunder.
Vær opmærksomme på, at I selv skal vælge Bispebjerg Sogn, hvis I ikke bor i sognet. Husk også, at den anden forælder derefter skal godkende anmodningen.

Tilmelding - trin 2

For at gøre det muligt for os at sende konfirmander og forældre vigtig information, skal I desuden udfylde formularen  her - følg pilen.
I vil automatisk modtage en bekræftelse, når den er udfyldt.
Husk at inkludere oplysninger på begge forældre og som minimum mobilnummer på konfirmanden.  

 

Tilmeldingen er først endeligt registreret, når trin 1 og trin 2 er klaret.