Har I et barn, der går i 3. klasse, og som kunne tænke sig at blive minikonfirmand efter sommerferie så læs med her.

At være minikonfirmand har ikke noget med en stor fest og fint tøj at gøre. Man skal heller ikke være enestående klog, være klassens duks eller en from engel.

Det eneste, der kræves, er lyst til at vide noget mere om, hvad det er for et hus, der står på toppen af Bispebjerg og knejser ud over byen og hvad der sker inde i det. Og hvis er huset egentlig, hvordan er det indrettet og hvorfor komme der? Hvor højt er det og hvor mange trin er der i tårnet?

Tidspunkt 
Undervisningen ligger onsdag eftermiddag og starter den 7. oktober 2020. Forløbet begynder med en gudstjeneste for hele familien tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 17. Det er hovedsagelig sidste sæsons minikonfirmander, der står for selve gudstjenesten. Bagefter er der fællesspisning i krypten. 

Første regulære undervisningsgang er dagen efter – onsdag den 7. oktober 2020.Børnene hentes på fritidshjemmet – eller i skolen hvis det er mest praktisk. De afhentes i kirken mellem 16.30 og 17.00. Der indgår tre andre familiegudstjenester i forløbet, hvor det så bliver den nye sæsons minikonfirmander, der står for det meste af gudstjenesten. Næste gudstjeneste er tirsdag den 1. december kl. 17.00, hvor der efterfølgende er julefrokost med alt hvad dertil hører. De sidste gudstjenester er der ikke kommet datoer på endnu.

Undervisningen
Sigtet med undervisningen er at give børnene et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom. Børnene vil lære at centrale historier fra Bibelen at kende – historier som de kan spejle sig i og som er en væsentlig del af vores kultur og fælles referensramme.
Undervisningen foregår via en række tidsrejser. Børnene skal simpelthen rejse op gennem kristendommen – rejse ind i den historie vi har bag os og på den måde lære sig selv bedre at kende.

Og tidsrejsen er mulig, fordi vi under en nylig oprydning i kirken har fundet en tidskapsel. Og den virker lige præcis hver onsdag eftermiddag. Gennem den kan vi
besøge forskellige tider og gå ind i den tids fortællinger og begivenheder. Tidskapslen åbnes med fadervor – en bøn som forbinder alle tider. Kapslen indeholder så forskellige ting fra den tid, hvor rejsen går til. Til rejsen skal hvert barn naturligvis have et pas. I passet bliver det enkelte barn en af de personer, som levede og gjorde sig bemærket i den pågældende tid. Vi arbejder os så nærmere ind på hvem de personer var og hvilken rolle de spillede. Tanken er, at historierne bliver mere spændende og vedkommende, når børnene selv indgår i dem. For eksempel er det mere spændende at høre om Grundtvig, hvis man er gift med ham.

Der veksles mellem fortællinger, kreative aktiviteter, leg, sang, bevægelse og samtale. Og der vil være stor lydhørhed for børnenes egne eksistentielle spørgsmål.
Undervisningen foregår i kirkens krypt og forestås af sognepræst Vivi Andersen. Børnene vil få lidt at spise, når de kommer. Hvis nogen ikke kan tåle noget bestemt, gives der 
besked om det ved tilmelding.

Tidspunkt og tilmelding
Alle kan være med og det er gratis at være minikonfirmand. Nærmere oplysninger og tilmelding hos Vivi senest tirsdag den 29. september tlf. 31266951 eller vga@km.dk