Konfirmander, undervisning og konfirmation i Grundtvigs Kirke
Der er to konfirmationsdage i Grundtvigs Kirke:
Bededag og Kristi himmelfarts dag begge dage kl. 11.00

Der er to undervisningshold. De ligger på torsdag kl. 14.00 og kl. 15.30
Deadline for indskrivning på holdene er den 15. august 2020. 

Gældende for 2021 er følgende:
Konfirmation: Bededag 30. april 2021 ved Inge Lise Løkkegaard
med undervisning torsdage kl. 15.30 – 17.00.

Konfirmation: Kristi himmelfarts dag den 13. maj 2021 ved Vibeke Bidstrup
med undervisning torsdage kl. 14.00- 15.30.

Første undervisningsdag er: torsdag den 24. september
Bemærk at der ud over torsdagsundervisningen er planlagt 3 konfirmandweekender:
3.-4. oktober 2020, 23.-24. januar 2021 samt 13.-14. marts 2021
Bemærk at der er mødepligt til al undervisning – også weekender.
Undervisningen følger skolernes ferieplan. Som udgangspunkt går konfirmanderne i 8. klasse, når de konfirmeres. 

I konfirmandtiden lærer konfirmand og præst hinanden godt at kende. Derfor er det naturligt, at man konfirmeres af den præst, man har modtaget undervisning hos. Det tilstræber vi derfor som norm. Opstå der imidlertid udfordringer i snitfladerne mellem skolegang og fritidsinteresser, eller er der hensyn at tage i forhold til, hvornår kusiner og fætre eventuelt også skal konfirmeres, vil vi bede jer kontakte os. Så finder vi en løsning på det.

Indskrivning
· Du skal indskrive dit barn til konfirmation via NemID
· Du skal være forældremyndighedsindehaver
· Du er forpligtet til at opdatere oplysninger, der måtte ændre sig i løbet af konfirmandtiden. Eksempelvis hvis du får nyt telefonnummer eller ny mailadresse. Du skal gå ind under fanen: kontaktoplysninger
· Når du har foretaget tilmeldingen, kan du som forældre efter et par døgn se din tilmelding oa. ved at logge ind på konfimand.kirkenettet.dk
· Du kan indskrive dit barn via folkekirkens konfirmandtilmelding eller ved at trykke på dette direkte link: https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation
· Når du har tilmeldt dit barn, skal du gå ind og udfylde vores tilmeldingsblanket, ved at trykke her: https://konfirmand.kirkenettet.dk/. Formularen skal udfyldes i alle rubrikker. Vi beder kun om oplysninger, som vi har behov for. 

 

konfirmation Grundtvigs Kirke