Konfirmation i Grundtvigs Kirke 2020
Konfirmationer i Grundtvigs Kirke foråret 2020 finder sted:
Bededag 8. maj 2020 ved Vibeke Bidstrup - med undervisning torsdage kl. 15.30-17.00
Kr. Himmelfart 21. maj 2020 ved Inge Lise Løkkegaard -med undervisning torsdage kl. 14.00-15.30

Undervisningen starter torsdag den 19. september 2019.

Indskrivningdag for konfirmation 2020 

Indskrivningen for konfirmander og deres forældre finder sted:
Onsdag den 8. maj 2019 kl. 17.00-19.00

På indskrivningsdagen vil vi gerne hilse på konfirmanderne og deres forældre, og I skal medbringe en udfyldt indskrivningsblanket samt en kopi af konfirmandens dåbsattest. Der vil være en kort orientering af opstarten til september og forløbet hen i efteråret. I Grundtvigs Kirke ligger konfirmationsforberedelse og konfirmation i 8. klasse. 

Find indskrivningsblanketten her.

For ikke-døbte konfirmander holder vi en konfirmanddåbsgudstjeneste, som regel i februar. Den præcise dato meldes ud senere. 

 

konfirmation Grundtvigs Kirke