Alle i sognet, der har behov for det, kan få fri transport til og fra gudstjenester. Bilen bestilles hos kordegnen senest kl. 12 fredagen før.

Bil til møder og arrangementer kan bestilles hos kordegnen inden kl. 11 på dagen.