Dåb aftales med kirkekontoret på tlf. 35 81 54 42.

Barnets navn oplyses, samt navn og adresse på fadderne (der skal være mindst to og højest fem faddere. Evt. gudmoder/gudfader indskrives også som fadder). Herefter aftales en samtale med præsten, hvor dåbsritualet og de praktiske forhold gennemgås. Der kan være dåb ved højmessen på alle søn- og helligdage (dog ikke langfredag). Af praktiske grunde er der kun tre dåb ved hver gudstjeneste i Grundtvigs Kirke.

Navngivning sker med NemID via www.borger.dk