I september 2020 var der valg til menighedsrådene over hele landet.

Det er menighedsrådet, som leder kirken, og det består af frivillige, som på demokratisk vis vælges ind af sognets folkekirkemedlemmer. I menighedsrådet sidder også kirkens præster, der automatisk indgår i rådet.

Velkommen til det nye menighedsråd
Den 15. september var der valg til menighedsrådet i Grundtvigs Kirke. Du kan læse en dagsorden for mødet her.

Velkommen til det nye menighedsråd, som er:  
Karen-Marie Olesen, Camilla Valentinussen Hou, Ragnhild Kaasgaard, Anders Mikael Beck, Tomy Schou Christesen, Lisbeth Baastrup Burgaard, Jens Holger Nørballe, Randi Winther og Tina Graven Østergaard

Stedfortrædere:
Hanne Eckhaus, Linda List, Signe Ettrup Larsen, Iris Kolbe

Orientering om afstemningsvalg
Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest 13. oktober 2020.

Kandidatlisten kan indleveres på Kirkekontoret, På Bjerget 14B, 2400 København NV kl. 8.00-12.00 eller hos Karen-Marie Olesen, Nøkkerosevej 14, 2400 København NV kl. 19.00-20.00.

Der skal vælges 9 medlemmer. 9 stillere skal underskrive kandidatlisten. Menighedsrådet vælges for en periode på 4 år. Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet.

Orienteringsmøde den 9. juni 
I juni måned holdte vi et orienteringsmøde for alle, som havde lyst til at høre mere om valget til menighedsrådet i september. Her kan du læse et referat fra mødet.

Få mere at vide
Du er velkommen til at kontakte præsterne, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om menighedsrådsvalget. Du finder deres kontaktoplysninger her. 

Du kan også kontakte menighedsrådets formand Karen-Marie Olesen. Du finder hendes kontaktoplysninger her

Læs mere om menighedsrådsvalget på folkekirkens hjemmeside om menighedsrådsvalg 2020.