Tirsdag d. 14. april 2020 (hele dagen)

Grundet de særlige forholdsregler der pt. er sat i værk i Danmark for at undgå smittespredning, er Grundvigs Kirke lukket foreløbigt til den 14. april 2020. 

Gudstjenester og koncerter og øvrige arrangementer er aflyst. Uopsættelige bisættelser, dåb og vielser, hvor særlige forhold gør sig gældende, er dog undtaget og gennemføres kun på særlige vilkår i forhold til Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Henvendelse om dette sker til en af kirkens præster på mail eller telefon jf. oplysningerne på hjemmesiden.

KIRKEKONTORET
Kirkens kontor er også lukket. Har man ting til kontoret, som ikke kan udsættes, henvender man sig på en mail til kordegnen på akbe@km.dk - med sit telefonnummer, og man vil efterfølgende blive ringet op.

IN ENGLISH
Grundtvig's Church is closed due to coronavirus until the 14th of April 2020. The church office is also closed but you can still contact us in urgent cases. If you have a urgent matter which can not be postponed you can write an e-mail: akbe@km.dk with your telephone number and you will be contacted. 

More about coronavirus here.

FLERE OPLYSNINGER
Du kan finde flere oplysninger om coronavirussen her.

--------

KONFIRMATION
Alle konfirmationer er udskudt. 

Konfirmationen Bededag den 8. maj 2020 kl. 11 er udskudt til lørdag den 12. september 2020 kl. 11 ved Vibeke Bidstrup.

Konfirmationen Kristi himmelfarts dag den 21. Maj 2020 kl. 11 er udskudt til lørdag den 5. september 2020 kl. 11 ved Inge Lise Løkkegaard.

SJÆLESORG OG SAMTALE MED EN PRÆST

Selvom Grundtvigs Kirke er lukket, kan præsterne stadig kontaktes, hvis du gerne vil have en samtale eller sjælesorg. Du finder præsternes kontaktoplysninger her.

Du kan også chatte anonymt og fortroligt med en præst på "Sjælesorg på nettet". Der er tilknyttet ekstra sognepræster pga. situationen med coronavirus. Du kan finder chatten og kan læse mere om Sjælesorg på nettet her.