Søndag d. 3. maj 2020, kl. 11:30

Kom og hør om kirkens sociale arbejde til Menighedsplejens årsmøde. Stil gerne op til arbejdet. Der fremlægges revideret regnskab. Forslag til dagsordenen kan sendes til formanden Vivi Andersen på e-mail vga@km.dk inden den 24. april 2020.